Danish Agro koncernen

Vilofarm Norge er en del af Danish Agro koncernen, der er en af Europas største landbrugskoncerner. Danish Agro koncernen hjælper hver dag landmanden med at producere fødevarer i verdensklasse. Koncernen tilbyder rådgivning og kvalitetsprodukter til landmænd, herunder foderblandinger, råvare- og vitaminforblandinger, gødning, planteværn, såsæd, maskinhandel, digitale produkter og energi samt køb af afgrøder fra landbruget. Derudover er koncernens også beskæftiget indenfor fødevareproduktion. 

Koncernens vigtigste fokus er, at skabe værdi på landmandens bedrift – det kalder vi Cultivating Value. Et tæt samarbejde med den enkelte landmand, rådgivning og kvalitetsprodukter til konkurrencedygtige priser er udgangspunktet for denne værdiskabelse. 

Danish Agro koncernen blev grundlagt i 1901 i Danmark, og er vokset fra et lokalt selskab til en international landbrugskoncernen. Danish Agro koncernen, der er ejet af 8.350 danske landmænd og beskæftiger 5.000 medarbejdere, har aktiviteter i 17 lande gennem en række datterselskaber. Koncernen er en af de største og mest betydende samarbejdspartnere for landbruget i Skandinavien og Østersøregionen og vi samarbejder hver dag med mere end 50.000 landmænd.

Danish Agro Group

Vilofarm Norge is part of the Danish Agro group which is one of Europes largest agribusiness companies. Every day, the Danish Agro group helps the farmer in producing world-class food. Through know-how and quality products, the group supports the farmers with feed, vitamin and mineral solutions, fertilizer, plant protection, seed, machinery trade, digital products, and energy as well as purchasing crops from farmers. Besides that, the group is active within food production. 

The main focus in Danish Agro group is to create value for the farmer – we call it Cultivating Value. Close collaboration with the individual farmer, specialized know-how, and quality products at competitive prices is the starting for creating value. 

Danish Agro group was established in 1901 in Denmark and has since grown from a local company to an international agribusiness group. Today the Danish Agro group is owned by 8,350 farmers and has 5,000 employees with activities in 17 countries through a number of subsidiaries. We are one of the most important partners to farmers in Scandinavia and the Baltic Sea Region where we collaborate with more than 50,000 farmers every day.