Bærekraft

Vi bryr oss om vår påvirkning på naturen, klimaet og sosiale forhold i samfunnet.

Bærekraft engasjerer og er et tema som berører mange. Klima og natur er viktige kriterier for kundens forventninger og kjøpsatferd. Moderne forbrukere stiller i økende grad miljøkrav til bedriftene og produktene i markedet. Vi er klare på at det kan gjøres en virkelig forskjell dersom man jobber sammen med alle interessenter i verdikjeden hvor samarbeidet er basert på felles og obligatoriske mål.

Vi i Vilofarm brenner for å forenkle og forbedre klimavennlige valg for kommende generasjoner. Sammen med våre samarbeidspartnere tar vi bevisste valg som
er i tråd med de nye rammebetingelsene med bakgrunn i det grønne skiftet.

Vi bruker FN`s bærekraftsmål som en veiviser for handling mot en bærekraftig utvikling, og har valgt ut bærekraftsmål 8, 12 og 15 som de mest sentrale for vårt arbeid fremover.

 

 Anstendig arbeid og økonomisk vekst
Anstendig arbeid og ordnede former er en god, 
utviklende og endringsdyktig virksomhet. 
Mål 8 favner både egen drift og verdiskapning i hele virksomheten.    

Ansvarlig forbruk og produksjon
Ansvarlig forbruk og produksjon er en viktig del av nye løsninger i det grønne skiftet. 
For oss handler mål 12 om å gjøre våre interessenter bevisste og trygge i hvordan vi sammen bidrar til et grønt skifte i samfunnet.

Livet på land
Tilrettelegge for sameksistens og bekjempelse av
dyre og plantearter på en skånsom måte som fremmer biologisk mangfld.