Kvalitet- og miljøpolicy 

Familie i Danmark
Vilofarm eies av Danish Agro som omsetter for 52 milliarder og har 5.000 ansatte. Danish Agro er bevisst behovet for å redusere konsernets innvirkning på miljø
og klima hvor fokuset er blant annet å redusere selskapets miljøpåvirkning så
mye som mulig – I praksis betyr dette å fremme bærekraftige prosesser, samt ha tett dialog med samtlige interessenter.

Vårt ansvar
Vilofarm etterstreber å være den foretrukne leverandør innen plantevern og skadedyr-bekjempelse i hjem- og utemiljø. Dette skal oppnås ved å etterleve de miljø- og myndighetskrav som til enhver tid er gjeldende. Videre vil Vilofarm kontinuerlig gjennomgå sine prosedyrer, mål og policyer med det mål om å ivareta morgendagens miljø og myndighetskrav. 

Kvalitet og miljø
Vilofarms kvalitet og miljøpolicy skal fungere som et effektivt internt arbeidsverktøy. Vi i Vilofarm etterstreber å levere høy kvalitet i alle ledd og tror på synergieffektene og engasjementet som skapes både for og sammen med alle våre interessenter.  ​

Foretrukken leverandør
For å skape høy kundetilfredsstillelse skal Vilofarm imøtekomme kundens behov og forventninger til vår kompetanse, leveringsdyktighet og responstid med det mål om å sikre langvarige kundeforhold.​

Mennesket i fokus
Vilofarm er opptatt av at samtlige medarbeidere innehar ett anstendig arbeid under ordnede forhold. Gjennom høyt engasjement og åpen kommunikasjon, kontinuerlig opplæring og videreutvikling av våre medarbeidere sikrer vi en utviklende og endringsdyktig virksomhet. 
Vi vet at engasjement gjennom styrke av ulik karakter skaper egenart og konkurransekraft. ​

Oss Vilofarmere
Vi i Vilofarm brenner for å forenkle og forbedre valg som består over tid og vitner om langsiktighet som tjener interessenter i tråd med selskapets målsetninger. Vi prioriterer og verdsetter kvalitet og innsikt i hele vår virksomhet.