Våre verdier

SYNERGI

Vi tror på synergieffekter som skapes når mangfold legges til grunn for å høste resultater i fellesskap. Vi vet at engasjement gjennom styrke av ulik karakter skaper egenart og konkurranse- kraft. Vi anerkjenner hverandres styrke og heier på ethvert steg som fornyer og forsterker verdi for samspill, samarbeid og samfunn.

BÆREKRAFT

Vi bryr oss om vår påvirkning på naturen, klimaet og sosiale forhold i samfunnet. Ansvarlige valg beviser at vi gjør en forskjell ved å forsvare naturen og begrense klima- endringer. Vi brenner for at vår virksomhet skal forenkle, forbedre og  forsterke klimavennlige valg for kommende generasjoner.

INNSIKT

Innsikt er kilden til din og min utvikling. 
Vi utvikler hverandre og våre interes- senter gjennom innsikt. Vi opplever det som naturlig og givende å søke og dele innsikt med hverandre. Gjennom innsikt inspirerer vi til initiativ som sår meningsfylte forbindelser til våre omgivelser.

KVALITET

Vi prioriterer og verdsetter heller vår virksomhet. Kvalitet i kommuni- kasjon og samhandling beviser at vi gir og får tillit av hverandre. Våre valg består over tid og vitner om langsiktighet som tjener interessenter i likhet med selskapets målsetninger.