Neudorff LUKTSTOFF MOT HUNDER

Beskrivelse:

/ Virker på hundenes luktesans, uten at hundene tar skade av det

/ Gir virkning i 3–4 uker, avhengig av været

/ Strø området som man ønsker å beskytte med ca. 30 g luktstoff pr. m2 (ca. 4 ss)

/ Nok til 50 løpemeter.

Aktiv substans: Lavendelolje 1,5 g/kg

Varenummer: 226543

NOBB nr: 57863343

Pakning: 500 ml

D-pak: 8 stk

Advarsel:

H317: Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.
H412: Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Produkter i samme kategori