TRINOL UGRESSKVERK KONSENTRAT

Beskrivelse:

/ Til ugress i plen

/ Konsentrat á 500 ml

/ Ugresskverk er tillatt brukt i gressplener og har god virkning mot de vanligste ugressarter som forekommer i plen, som dyllearter, følblom, groblad, løvetann, ryllik, soleie- og syrearter, tistler, tungras, tunbalderbrå, vassarve, veronika m.fl.

/ Ugresskverk skåner gresset, men skader kløver

/ Kan brukes hele vekstsesongen

/ Plenen bør ikke klippes 2-3 dager før og etter behandling

/ Det er tilstrekkelig at bladverket fuktes.

Aktiv substans: Diklorprop, MCPA, Dikamba

Varenummer: 251505

NOBB: 43136974

Pakning: 500 ml

D-pak: 12 stk

Advarsel:

Gir alvorlig øyeirritasjon. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Bruksanvisningen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljøet.

Produktinformasjon

Bruksrettledningen må følges, slik at man unngår risiko for mennesker og miljø. Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjent bruksområde eller overskride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.

Ugresskverk er tillatt brukt i gressplener og har god virkning mot de vanligste ugressarter som forekommer i plen, som dyllearter, følblom, groblad, løvetann, ryllik, soleie- og syrearter, tistler, tungras, tunbalderbrå, vassarve, veronika m.fl.

Ugresskverk skåner gresset, men skader kløver.

Produktet kan brukes hele vekstsesongen.

Plenen bør ikke klippes 2-3 dager før og etter behandling.

Det er tilstrekkelig at bladverket fuktes.

Produkter i samme kategori