__

MER ENN 75% AV ALLE VERDENS DYR ER INSEKTER

 

Insekter utgjør mer enn halvparten av alle kjente levende organismer. Cirka en 1/4 av klodens dyr lever av å suge næring fra de resterende tre fjerdedeler, enten som parasitter inne i kroppen eller som utvendige blodsugere.

Noen få arter har tilpasset seg til å leve av mennesker og andre kan også sjenere oss når vi er utendørs, eller fordi de lever på dyrene vi omgås. Andre insekter som sommerfugler og bier er viktige for miljøet ved å bestøve blomster og andre planter. Insekter finnes nesten overalt, men det er du som skal avgjøre om og hvordan de skal bekjempes. Gjennom reising og import har vi fått flere insekter innendors. Trinol Skjeggkrefelle, Trinol Sølvkrefelle eller Trinol Veggdyrvarsler er enkle, giftfrie produkter du kan bruke for påvisning.