Agita 10wg

Beskrivelse:

/ Agita fluemiddel tiltrekker og bekjemper fluene gjennom et sukkerbasert agn, som inneholder Muscamone R

/ Dette er et unikt tiltrekningsstoff, som simulerer feromonene til fluer, som sender signaler til andre fluer om å samles

/ Meget god mot fluer som er resistente mot andre midler

/ Kan blandes ut i vann og smøres eller sprayes på

/ 3,2 liter lunket vann pr 400 g Agita ved spraying

Aktiv substans: Thiamethoxan

Varenummer / Pakning / D-pak:

270157 / 400 g / 18 stk

270158 / 1 kg / 9 stk

Advarsel:

H228: Brannfarlig fast stoff.
H302: Skadelig ved svelging.
H317: Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H410: Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Produkter i samme kategori