Neporex 2 WSG

Beskrivelse:

/ Et forebyggende og langtidsvirkende middel, som bekjemper flueformeringen allerede på larvestadiet

/ Kan brukes overalt hvor det finnes fluelarver, som f.eks. i større staller, i flytende naturgjødning og på gjødseldynger

Aktiv substans: Cyromazin

Varenummer / Pakning / D-pak: 

270112 / 1,0 kg / 10 stk

270115 /  5,0 kg / 1 stk

270117 / 20 kg / 1 stk

NOBB: 

44402260 (1 kg)

Advarsel:

H400: Meget giftig for liv i vann.
H410: Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H412: Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Relaterede produkter