NEUDORFF Veps og uttøy skum

Beskrivelse:

/ Ny type formulering for sikker bekjempelse av vepsebol

/ Egner seg også for bekjempelse av skadedyr i vanskelig tilgjengelige hulrom, bak kledninger, i persienner osv.

/ Skummet holder seg stabilt i flere timer. Når det løser seg opp, dannes det et vokslag

/ Virkestoffet i vokslaget er aktivt i lang tid

Aktiv substans: 4,2 g/kg pyretrin (chrysanthemum cinerariaefolium-ekstrakt)

Varenummer: 225528

Pakning: 300 ml​

D-pak: 12 stk

Advarsel:

H222: Ekstremt brannfarlig aerosol.
H229: Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.
H411: Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Produkter i samme kategori