TRINOL Fruktfluefelle

Beskrivelse:

/ For påvisning av fruktfluer

/ Fellen tiltrekker seg fluer gjennom et lokkestoff uten gift (bananfluer og eddikfluer)

/ Giftfri

/ Fluene lokkes ned i fellen gjennom et traktsystem

/ Brukes der hvor fluene oppleves som irriterende som for eksempel kjøkken, oppholdsrom, kantiner, restauranter, rundt avfallsbeholdere etc.

 

Varenummer: 200704

Pakning: 1 stk

D-pak: 16 stk

Produktinformasjon

Trinol Fruktfluefelle er en felle med væske som brukes til å overvåke fruktfluer (Drosophila melanogaster).

Trinol Fruktfluefelle er brukervennlig. Væsken i flasken helles over i fellen. Trinol Fruktfluefelle tiltrekker seg fluer som fanges i traktsystemet uten muligheter til å komme seg ut igjen. 

Fellen plasseres der fluene oppleves irriterende, som for eksempel på 
kjøkkenet, i stuen, kantiner, restauranter osv.

Hvis det ikke finnes fluer i fellen etter ca. 24 timer, skal den flyttes nærmere kilden til problemet. Lokkemiddelet i Trinol Fruktfluefelle er effektivt i ca. 30 dager etter påfylling, eller til lokkemiddelet har fordampet.

Deretter fyller du på mer væske. Etter bruk helles innholdet i fellen ut, inkludert de fangede insektene, og fellen sorteres som plastavfall. 

Trinol Fruktfluefelle er en effektiv løsning for å oppdage og fange fruktfluer. Når fluene fanges, kan du starte behandling med biocid etter behov.

Førstehjelp:

Hudkontakt: Vask grundig med såpe og vann. Ved bivirkninger, kontakt lege.

Øyekontakt: Skyll med store mengder vann med en forsiktig stråle i minst 10 minutter, løft vekselvis øvre og nedre øyelokk. Fjern eventuelle kontaktlinser og skyll i 5 minutter. Ved bivirkninger, kontakt lege.

Innånding: Flytt personen fra det utsatte området. Sørg for frisk luft og varme. Ved bivirkninger, kontakt lege.

Svelging: Etter svelging, skyll munnen og drikk vann. Ved bivirkninger, kontakt lege. 

Oppbevaring: Oppbevares utilgjengelig for barn. Oppbevares ved 0-40 °C.

Aktiv ingrediens: Naturlige matingredienser

Produktform: Klar til bruk, flytende åte

Distributør: Trinol A/S, Søagervej 9, DK-9500 Hobro, Tel: + 45 96 32 00 64, ww.trinol.dk

Produkter i samme kategori