__

MAUR ER SOSIALE INSEKTER

 

De lever i organiserte samfunn bestående av et stort antall individer. De opptrer både som nytte- og skadedyr. 

I naturen er de en viktig del av faunaen og spiller en sentral rolle i økosystemet. Innendørs kan maur forårsake skade ved for eksempel å ødelegge isolasjon, samt bygge reir i treverk. De kan også være smittespredere og fremkalle allergier (Faraomaur). Ved bekjempelse er det viktig å vite hvilken maurart du ønsker å bekjempe (og om den skal bekjempes i det hele tatt), slik at riktig metode benyttes. De mest utbredte maurarter i Norge, som kan gjøre skade er:

Faraomaur / Stokkmaur / Svart jordmaur / Brun jordmaur / Svart tremaur / Sauemaur / Rød skogsmaur.

TRINOL 810
Mot alle typer insekter
Varenr. 210050

TRINOL SUPER PERMETRIN INSEKTSPRAY
Mot blant annet maur, veps, fluer
Varenr. 210362