__

Mus og rotter

 

Visste du at en mus trenger kun en åpning på 6 mm for å komme gjennom en sprekk?

I tillegg til den direkte økonomiske skaden de forårsaker, har de potensiale til å spre sykdom. Mange er også redde for disse små krypene, og det å vite at man har gnagere i hus, kan gjøre at man får en forringet livskvalitet. Det viktigste forebyggende tiltak er å sikre bygningen. Åpninger større enn 6 mm, må tettes på en forsvarlig måte. Dette kan selvfølgelig være tidkrevende, og i noen tilfeller nesten helt umulig. Har man vært så uheldig å få disse inn, finnes det et stort utvalg av både feller og gift til å bekjempe mus med. Spesielt ved bruk av gift, er det viktig at dette blir gjort på en forsvarlig måte, slik at forgiftning av mennesker og andre dyr ikke forekommer.

Gift skal kun benyttes innendørs. Følg bruksanvisningen!